PHIẾU YÊU CẦU HỦY ĐƠN HÀNG

Chú ý: Trong trường hợp Quý khách muốn hủy đơn hàng khi sản phẩm đang được vận chuyển hoặc sản phẩm đã giao đến, vui lòng không nhận hàng và điền vào phiếu kế bên để Vua Nội Trợ thực hiện hủy đơn hàng và hoàn tiền cho Quý khách.

Khi nhận được phiếu này, Vua Nội Trợ sẽ chủ động gọi lại cho bạn qua số liên lạc trên để xác nhận yêu cầu hủy đơn hàng của Quý khách và thực hiện các thủ tục hoàn tiền theo chính sách. Đọc thêm chính sách hoàn tiền của Vua Nội Trợ tại đây